Prirodni lijekovi za sve bolesti

Blog u borbi za zdravlje !

08.10.2012.

"The Doctrine of Signatures"

          Danas ćemo se pozabaviti jednom zanimljivom temom za koju ste mozda i čuli i zanimali se. Poznata je pod nazivom "The Doctrine of Signatures" ili na našem "Doktrina potpisa tj. sličnosti". To je filozofija koju su dijelili herbalisti još od vremena Dioscuridesa i Galena.


Biljke za bolesti kože, zmija i riba ilustruju ljuskavu kožu

         Ova doktrina kaže da biljke koje liče na različite dijelove tijela i organe se mogu i koristiti za liječenje njihovih bolesti. Teološko objašnjenje je bilo upravo to da je to filozofija, i raspravljalo se da je to Božije djelo i da je On dao znakove za liječenje svih bolesti koje je poslao na zemlju. Koncept je vidljiv i dans u nekim imenima koje su herbalisti davali biljkama za koje su mislili da su dobre za nesto kao npr. liver(jetra)wort  -za čišćenje jetre ; snake(zmija)root - za čisćenje od otrova, ujeda zmija i insekata, lung(pluća)wort za plućne infekcije; blood(krv)root čišćenje krvi; tooth(zub)wort - za liječenje zubnih bolesti i worm(crv)wood za izbacivanje unutrašnjih parazita iz organizma.


        Naučnici na doktrinu gledaju kao na sujevjerje. Nema naučnih dokaza da oblici i boje biljaka pomažu u otkrivanju medicinskih koristi te biljke, ali isto tako ne mogu ni da objasne zašto neke od tih biljaka djeluju medicinski na gotovo neizliječive bolesti i to samo kada se jedu kompletne, dok neki od aktivnih sastojaka iz biljke iako znaju da je upravo to taj lijekoviti dio kao sam ne daje nikakve rezultate. Božija volja ili slučajnost procijenite sami ipak u svemu ima bar malo istine.


Paracelusova Doktrina

        Paracelsus (1491–1541) je razvijo ovaj koncept i objavio ga u pisanoj formi. u prvoj polovici 16 st., putovao je kroz Evropu i do Levantea i Egipta, liječeći ljude i experimentišući sa novim biljkama u potrazi za novim rješenjima i načinima liječenja. Smatra se ocem toxikologije i pionir je u korištenju hemikalija i minerala u medicini. Smatrao je da se zdravlje i bolest uzrok balansa tj. ne balansa u organizmu. Da u tijelu mora postojati određeni balans i da sve što remeti taj balans nije dobro za čovjeka i dovodi do bolesti. Bio je profesor na univerzitetu u Baselu.  


         Pisanja Jakob Böhme-a (1575–1624) , obućara iz Görlitz-a, Njemačka, su još više raširila "Doktrinu potpisa". Tvrdio je da je imao mističnu viziju u kojoj je vidio vezu između Boga i čovjeka signaliziranu u svim stvarima. Böhme je govorio da Bog stvara i označava sa svrhom. Biljka čiji dijelovi liče na ljudske organe, životinje ili druge objekte se smatrala dobrom upravo za te dijelove tijela, životinje ili nešto drugo. Ta oznaka ili potpis može biti identificirana i u okolišu u kojem biljke rastu. Napisao je "Signatura Rerum" (1621), ili prevedeno na engleski "The Signature of All Things".


         U idućem postu nastavljamo sa ovom temom i sa mailom koji i kruzi po internetu odavno , i koji je i najviše popularizirao ovu temu danas. Pokušaćemo objasniti i provjeriti neke od tih tvrdnji kako naučno tako i iz iskustava. Nadam se da vas je zaintresovalo nastavak slijedi uskoro.

Prirodni lijekovi za sve bolesti