Prirodni lijekovi za sve bolesti

Blog u borbi za zdravlje !

24.02.2012.

Sakupljanje i čuvanje ljekovitog bilja

  

   Sve biljke koje sakupljate moraju biti ubrane na mjestima koje su daleko od prometnica i koja nisu tretirana umjetnim gnjojivima, insekticidima, herbicidima ili bilo kojim kemijskim zagađivačima. Biljke za čajeve prvenstveno list i cvijet beru se po suhom vremenu, ujutro odmah nakon rose.

  

   

  

           Biljke se ne smiju brati u najlonsku ambalažu ili plastičnu ambalažu niti čuvati u istoj. Najbolje za sakupljanje biljaka su pletene košarice. Ubrane biljke suše se u hladu , na zračnom mjestu. Kad su biljke dobro osušene spremaju se odmah u papirnate vrećice, poželjno u više slojeva, da bi se spriječio dotok vlage.


   Korijen biljke sakuplja se u proljeće prije vegetacije ili u jesen nakon vegetacije. Korijeni ili rizomi biljke, po potrebi se operu, prerežu uzdužno i suše se na suncu. Plodovi ljekovitih biljaka sakupljaju se u potpuno zrelom ili poluzrelom stanju. Mesnati plodovi sakupljaju se zreli i suše na suncu. Suhi plodovi ( anis, kim i sl.) sakupljaju se poluzreli, a dozrelit će prilikom sušenja na suncu. Sjemenke ljekovitog bilja beru se potpuno zrele, najbolje po rosi, jer inače lako otpadnu,a kasnije se dosušuju na suncu.

 

 

   Biljke se uvijek moraju sušiti na zračnom mjestu, neovisno o tome da li se suše na suncu ili hladu. Najpogodnije sušenje biljnog materijala je na rastegnutom platnu koje se prije padanja rose uvečer spremi i opet rastegne drugi dan. Mogu se sušiti i na čistom bijelom papiru ( nikada ne sušiti na novinama ).  Također se može sušiti na stolovima prekrivenim platnenom prostirkom ili bijelim papirom ili na napravljenim prostirkama, najčešće od trske ili bambusa.

 

   

   Ljekovito bilje ne smije se prilikom pakiranja sabijati. Najpogodnija ambalaža su papirnate vrećice (dvostruke ili još bolje trostruke - spremite u jednu, pa u drugu, pa u treću i svaku dobro zatvorite), kartonske kutije, jutene, lanene ili platnene vreće ili drvene kutije od prirodnog drva bez ikakvih dodataka boje ili lakova.

Prirodni lijekovi za sve bolesti